Ενημέρωση για καρδιαγγειακά νοσήματα

Εκπρόσωπος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας επισκέφτηκε το σχολείο μας, με κύριο στόχο την ενημέρωση και εκπαίδευση από τη σχολική ηλικία, στην υιοθέτηση υγιεινού τρόπου ζωής σχετικά με τα καρδιαγγειακά νοσήματα και τους παράγοντες κινδύνου.